phong linh bằng nhôm đẹp

Phong linh nhôm phong thủy 5 ống trắng xám kích hoạt năng lượng C1235

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống nhôm bát quái, màu trắng xám (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 20cm + Khối lượng : 47g + Ý nghĩa : Kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, trừ tà

Phong linh nhôm phong thủy 5 ống treo bát quái xanh xua tan khí xấu C1240

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống nhôm bát quái, màu xanh dương (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 30cm + Khối lượng : 70g + Ý nghĩa : Kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, trừ tà

Phong linh nhôm phong thủy 5 ống trắng treo bát quái tài lộc tịch tà C1242

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu trắng, bát quái bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 96g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ Hoàng, Nhị Hoắc, trừ tà tịch tà. +

Phong linh nhôm phong thủy 5 ống đen treo bát quái tịch tà C1242

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu đen, bát quái bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 96g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ Hoàng, Nhị Hoắc, trừ tà tịch tà. +

Phong linh nhôm phong thủy 5 ống thiềm thừ vàng sinh tài lộc C1254

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống màu vàng, cóc vàng trên tiền và thuyền buồm bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 40cm. + Khối lượng : 100g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ Hoàng, Nhị Hoắc,