Phong Linh Đồng

Phong linh đồng phong thủy 9 chuông tịch tà C1202

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 9 ống đồng, 9 xu, bát quái (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 25cm. + Khối lượng : 205g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. + Cách sử dụng : chuông

Phong linh đồng phong thủy treo quan âm 5 ống chiêu tài chiêu lộc C1204

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống đồng, hình quan âm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 22cm. + Khối lượng : 166g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. + Cách sử dụng : chuông gió

Phong linh đồng phong thủy 6 ống hoa mai trừ tà tịch tà C1206

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống đồng, tiền hoa mai bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 23cm. + Khối lượng : 163g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà, biểu tượng cho sự thập

Phong linh đồng phong thủy treo thiềm thừ 3 chuông, tạo sinh khí C1261

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 3 chuông đồng, cóc trên đài hoa (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. + Cách sử dụng : chuông

Phong linh đồng phong thủy treo voi 3 chuông thu hút khí tốt C1261

+ Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 3 chuông đồng, voi ôm banh trên dù (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, thu hút khí tốt, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. +