Ngọc Bội Phong Thủy

Ngọc bội 1 gậy như ý nhỏ ngọc Cẩm Thạch thành công như ý S527

Ngọc bội treo 1 gậy như ý ngọc Cẩm Thạch thành công tốt đẹp S527 + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội như ý đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: biểu tượng công việc thành công tốt đẹp, kết quả mỹ mãn, như ý. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội biểu tượng vạn tự đá Cẩm Thạch xanh bình an may mắn S274

Ngọc bội vạn tự đá Cẩm Thạch bình an may mắn S274 + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội vạn tự đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 36cm + Khối lượng: 34g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự bình an, may mắn. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc. + Giá: 380.000 vnd

Ngọc bội chùm 4 hồ lô đá Cẩm Thạch xanh trắng bảo trợ sức khỏe S232

Ngọc bội treo 4 hồ lô đá Cẩm Thạch bảo trợ sức khỏe S232 + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo hồ lô đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 37cm x 3cm + Khối lượng: 36g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, hóa giải những sao xấu chủ về bệnh tật, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội

Ngọc bội vòng nguyệt bảo đá ngọc Cẩm Thạch xanh trắng bình an như ý S541

Ngọc bội vòng nguyệt bảo đá Cẩm Thạch bình an như ý S541 + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 40cm x 5.2cm + Khối lượng: 42g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự thập toàn thập mỹ, bình an như ý. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội chùm 10 túi tài lộc đá Cẩm Thạch xanh may mắn S258

Ngọc bội treo 10 túi tài lộc đá Cẩm Thạch may mắn S258 + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 10 túi tài lộc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 34g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc. + Giá: 330.000 vnd