Hổ Phù Phong Thủy

Mặt hổ phù bát quái bọc nhôm trấn trạch phong thủy K123

Bát quái mặt Hổ phù phong thủy K123 + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm mặt Hổ Phù (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 154g + Ý nghĩa: hóa giải các loại hình sát, chống lại ám khí, trấn trạch. + Cách sử dụng: treo trước nhà. + Giá: 297.000 vnd

Mặt hổ phù bát quái Quảng Đông bọc nhôm ngăn cản sát khí K1220

Bát quái mặt hổ phù phong thủy K1220 + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm (Quảng Đông) + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 143g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí, gần chùa, dền miếu… + Cách sử dụng: treo

Mặt hổ phù bát quái bọc nhôm lớn Quảng Đông hóa sát trấn trạch K1219

Bát quái mặt hổ phù lớn phong thủy K1219 + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm cỡ lớn (Quảng Đông). + Kích thước (đường kính): 16cm. + Khối lượng: 214gr. + Ý nghĩa: Bát quái hổ phù hóa giải các loại hình sát, chống lại ám khí, trừ tà hóa sát, trấn trạch…. + Cách sử dụng: Treo ở

Mặt nhẫn dây cước Hổ Phù phong thủy đá mắt mèo trấn trạch, bình an S040

Nhẫn mặt Hổ Phù phong thủy S040 + Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn dây cước mặt Hổ Phù đá mắt mèo vân gỗ (Trung Quốc). + Kích thước mặt nhẫn (dài x rộng x cao): 1.7cm x 2.1cm x 0.9cm + Khối lượng: 7g + Ý nghĩa: hóa giải sát khí, tịch tà, trấn trạch, mang bình an cho người sử

Mặt hổ phù đồng Quảng Đông lớn hóa giải âm khí G246

Mặt hổ phù đồng phong thủy lớn G246 + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bằng đồng (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 4cm + Khối lượng: 290g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí, gần chùa,